รู้สึกไหมว่าพบปัญหานี้อยู่เสมอ ?

ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนที่แพงเกินไป ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบปรับอากาศไม่ดี อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้น
ผู้บริหารโรงงาน-ผู้ควบความดูแลสถานที่ทุกท่าน ปัจจุบันท่านประสบกับปัญหาเรื่องต้นทุนที่สูงในการบริหารโรงงานหรือไม่ครับ แต่ปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขด้วยผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น โซลูชั่นด้านสภาพแวดล้อมที่จะนำเสนอนี้

CONTACT

 • tel027308440-41
 • fax027308442
 • E-MAIL
CONTACT US

แผนที่โรงงาน OVERVIEW

 • ก่อน
 • หลัง

ระบบปรับอากาศ

โครงสร้างและหลักการของระบบปรับอากาศ

空調の原理・しくみ
 • ด้วยการทำให้ความร้อนภายในอาคารเคลื่อนย้ายออกมานอกอาคารจะทำให้รักษาอุณหภูมิในอาคารให้เย็นสบาย
 • คอมเพรสเซอร์
  เป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบปรับอากาศ และเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ดังนั้นคอมเพรสเซอร์จึงเป็นจุดสำคัญในการลดค่าไฟฟ้า

ประหยัดพลังงานอย่างไร?

ประหยัดพลังงานอย่างไร?
เครื่องปรับอากาศในโรงงาน(น้ำเย็น)
 • เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่
  (Chiller)

  เปลี่ยนเป็นระบบ Oil Free Chiller ประสิทธิภาพในการทำงานจะดีมากขึ้น
เครื่องปรับอากาศทั่วไป(น้ำยาทำความเย็น)
 • เครื่องปรับอากาศทั่วไป (R22)
  ติดตั้งระบบ Super Condenser
  จะทำให้การทำงานของคอมเพรส-
  เซอร์ที่ลดลง พลังงานไฟฟ้าจะลดลงไปด้วย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท

OIL FREE CHILLER
OIL FREE CHILLER

* เมื่อคำนวณใน 365 วัน ตลอด 24 ช.ม ค่าไฟเฉลี่ยหน่วยละ 3.5 บาทต่อกิโลวัตต์

SMARDT

เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ที่
ปราศจากน้ำมัน (Oil Free Chiller)
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ปกติค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 14 ล้านบาทต่อปี ในพื้นที่ 6,000
ตารางเมตร (เป็นการประมาณ)

 • เมื่อมีการติดตั้งเครื่องทำความเย็น (Oil Free Chiller)
  พลังงานไฟฟ้าจะใช้อยู่ที่ 9 ล้าน 8 แสนบาทต่อปี
 • ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 4 ล้าน 2 แสนบาทต่อปี (-40%)
SUPER CONDENSER
SUPER CON

* เมื่อคำนวณใน 365 วัน ตลอด 24 ช.ม ค่าไฟเฉลี่ยหน่วยละ 3.5 บาทต่อกิโลวัตต์

Neuros

การติดตั้ง Super Condenser กับ
เครื่องปรับอากาศ (R22) จะสามารถ
ช่วยประหยัดพลังงานได้

 • ปกติจะใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 1 ล้าน 2 แสนบาทต่อปี ในพื้นที่ 500 ตารางเมตร เมื่อติดตั้ง Super condenser จะลดพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 960,000 บาทต่อปี
 • ประหยัดได้ถึง 240,000 บาทต่อปี (-20%)

CONTACT

 • tel027308440-41
 • fax027308442
 • E-MAIL
CONTACT US

กระบวนการแช่แข็ง

หลักการทำงานของตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง

หลักการและโครงสร้างกลไกของตู้ทำความเย็นหรือตู้แช่แข็ง 1
 • มีหน้าที่ในการรักษาอุณหภูมิ และถนอมอาหารไม่ให้เกิดการเน่าบูด ด้วยการระบาย 「ความร้อนที่ทำให้เกิดไอ (ความร้อน)
  ที่เกิดภายในตู้ออกมาสู่ด้านนอก
 • การระบาย 「ความร้อน」 ที่เกิดจากสาเหตุ เช่น อาหารจากในตู้
  ทำความเย็นออกมาด้านนอก = การขจัดความร้อนเป็นหลักการ
  ของตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง

โครงสร้างกลไกของตู้ทำความเย็นหรือตู้แช่แข็ง

หลักการและโครงสร้างกลไกของตู้ทำความเย็นหรือตู้แช่แข็ง 2

ทำอย่างไรให้เกิดการประหยัดพลังงาน?

ทำอย่างไรให้เกิดการประหยัดพลังงาน?

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริงของบริษัท

อุปกรณ์แบบเดิมที่ใช้งานอยู่
(ความสามารถสูงสุดที่ทำได้ : 8,000 ตัน)
นำอุปกรณ์แบบเดิมมาใช้
เพิ่มอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้
(ความสามารถสูงสุดที่ทำได้ : 10,000 ตัน)
นำอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้
 • ถ้าเป็นอุปกรณ์แบบเดิม จะมีค่าใช้จ่ายที่ 6 ล้านบาทต่อปี แต่ถ้านำอุปกรณ์ประหยัดพลังานมาใช้ จะลดลงเหลือ 3 ล้านบาทต่อปี
 • ค่าใช้จ่ายลดลง 3 ล้านบาท!! (-50%) นอกจากนี้ ในด้านสมรรถนะก็เพิ่มขึ้น 25% เทียบจากแบบเดิมด้วย

CONTACT

 • tel027308440-41
 • fax027308442
 • E-MAIL
CONTACT US

หม้อไอน้ำ BOILER

หม้อไอน้ำแบบไหลผ่าน

หม้อไอน้ำแบบไหลผ่าน
 • หม้อไอน้ำ (Boiler) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนความร้อนที่ได้จากการเผาเชื้อเพลิง ส่งผ่านมาที่น้ำ จนทำให้เกิดเป็นไอน้ำ หรือ น้ำร้อน ซึ่งถูกนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น โรงงาน อาคาร ห้างสรรพสินค้า แมนชั่น โรงพยาบาล และโรงแรม เป็นต้น

โครงสร้างกลไกของหม้อไอน้ำ

โครงสร้างกลไกของหม้อไอน้ำ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของหม้อไอน้ำ

เตารีดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
 • เตารีดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องอบแห้งทำความสะอาด
 • เครื่องอบแห้งทำความสะอาด
เครื่องเพิ่มความชื้น
 • เครื่องเพิ่มความชื้น
เครื่องล้างภาชนะใส่อาหาร(กระบวนการล้างทำความสะอาด)
 • เครื่องล้างภาชนะใส่อาหาร (กระบวนการล้างทำความสะอาด)
กระบวนการผลิตกล่องกระดาษ
 • กระบวนการผลิตกล่องกระดาษ

ข้อดีของหม้อไอน้ำแบบไหลผ่าน

หม้อไอน้ำชนิดท่อควัน (โระโทเองคัง)
 • หม้อไอน้ำชนิดท่อไฟ (Fire Tube Boiler)
หม้อไอน้ำแบบไหลผ่าน (คังริว)
 • One - Through Boiler
 • ประหยัดพื้นที่ : เมื่อเทียบกับปริมาณความจุที่เท่ากัน ลดการใช้พื้นที่ลงได้ครึ่งหนึ่ง
 • การประหยัดพลังงาน : ลดการสูญเสียของหม้อไอน้ำได้ประมาณ 10%
 • ค่าใช้จ่ายในการทำงาน : ลดการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง

CONTACT

 • tel027308440-41
 • fax027308442
 • E-MAIL
CONTACT US

พลังงานหมุนเวียน RENEWABLE ENERGY

ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

หลักการ-โครงสร้างของระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

หลักการ -โครงสร้างของระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ประหยัดพลังงานอย่างไร?

ประหยัดพลังงานอย่างไร?
 • ตัวอย่างการประหยัดพลังงาน พื้นที่หลังคาที่จะติดแผงโซลาเซลล์ 5,000 ตารางเมตร
  (1kW = 10 ตารางเมตร)
  ชั่วโมงการผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ยใน 1 วัน : 4 ชั่วโมง
  • ปริมาณการผลิตไฟฟ้า/ปี 500 kw × 4 ชั่วโมง × 365 วัน
   = 730,000 kWh
  • ยอดเงินผลิตไฟฟ้า : 730,000 kWh × THB 4.0
   (ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของค่าไฟฟ้าที่ใช้) = ประมาณ 2,920,000 บาท
   ในกรณีของการลงทุนด้วยเงินสดตามปกตินั้นจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน 8-9 ปีนอกจากนี้ ถ้าได้รับเงินช่วยเหลือจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน 4-5 ปี ※ หากเลือกลงทุนโดยการใช้สินเชื่อ การลงทุนเบื้องต้นจะเป็นศูนย์

ข้อดีของระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ข้อดีของระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์ก็มีวิธีนำมาใช้ประโยชน์ได้มากเพียงนี้

"Himawari" แสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์

คือ ระบบพลังงานที่นำแสงอาทิตย์เข้ามาภายในอาคารด้วยเส้นใยนำแสง

“ดอกทานตะวัน” แสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • ใช้เลนส์ในการรวมแสงจากแสงอาทิตย์
  (หาตำแหน่งของดวงอาทิตย์โดยอัตโนมัติ)
 • หลังจากที่ตัดรังสีอัลตราไวโอเลตออกแล้ว ก็จะส่งแสงอาทิตย์เข้ามาภายในอาคารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง
 • นำแสงอาทิตย์เข้ามาในห้องโดยส่องแสงผ่านโคมแต่ละชนิดที่มีให้เลือกใช้

ข้อดีของแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อดีของแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • เป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาด 100% ในระบบนิเวศที่ใช้แสงอาทิตย์
 • ในช่วงตอนกลางวันถ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้
 • เมื่อเปรียบเทียบกับแสงประดิษฐ์ แสงอาทิตย์ย่อมดีต่อสุขภาพ ทั้งปลอดภัยและอุ่นใจกว่า
 • เป็นแสงที่ได้ตัดรังสีอัลตราไวโอเลตออกแล้ว จึงเหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงสัตว์หรือเพาะเลี้ยงพืช
 • ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง แต่อย่างใดเลย
 • ยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทเนื่องจากการใช้พลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่อีก

ตัวอย่างที่มีการติดตั้ง

สามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิผล และได้ผลดีอย่างยิ่งในการลดค่าไฟฟ้า
 • สามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิผล และได้ผลดีอย่างยิ่งในการลดค่าไฟฟ้า
อาคาร Moto-Azabu Hills : ตู้ที่มีน้ำซึ่งอยู่ตรงล็อบบี้จะเลี้ยงปะการัง
อาคาร Moto-Azabu Hills : ตู้ที่มีน้ำซึ่งอยู่ตรงล็อบบี้จะเลี้ยงปะการัง
 • อาคาร Moto-Azabu Hills : ตู้ปลาที่มีการเลี้ยงปะการังอยู่ตรงล็อบบี้

CONTACT

 • tel027308440-41
 • fax027308442
 • E-MAIL
CONTACT US

แสงสว่าง LIGHTING

LED (Light Emitting Diode = ไดโอดเปล่งแสง)

เป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์โครงสร้างซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นแสงโดยตรง ปรากฏการณ์นี้ได้ถูกค้นพบมาแล้วมากกว่า 100 ปี แต่หลังจากไดโอดเปล่งแสงสีฟ้าซึ่งจำเป็นในการดึงแสงสีขาวออกมาถูกค้นพบในปี พ.ศ.2536 จึงสามารถประยุกต์ใช้กับแสงไฟ และปัจจุบัน กลายเป็นตัวหลักสำคัญของแสงไฟ

แบบท่อ
 • แบบท่อ
แบบ HIGH-BAY
 • แบบ HIGH-BAY

ข้อดีของ LED

ข้อดีของ LED ข้อดีของ LED

CONTACT

 • tel027308440-41
 • fax027308442
 • E-MAIL
CONTACT US

อื่นๆ OTHERS

เครื่องเป่าลมเทอร์โบ (Turbo Blower)

เครื่องเป่าลมเทอร์โบ (Turbo Blower)
 • เครื่องบำบัดน้ำเสีย : เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียที่ได้จาก
  โรงงานผลิตอาหาร หรือ เครื่องบำบัดน้ำเสีย ทำได้ง่ายขึ้น จึงมีกระบวนการที่ ใช้การกักเก็บน้ำเสียนี้ไว้ในถัง ก่อนที่จะให้ออกซิเจน ซึ่งเราจะเรียก กระบวนการเติมออกซิเจนให้กับน้ำนี้ว่า กระบวนการเติมอากาศ
 • เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในกระบานการเติมอากาศนี้ก็คือ
  เครื่องเป่าลม (Blower)

โครงสร้างกลไกของเครื่องเป่าลม (Blower)

โครงสร้างกลไกของเครื่องเป่าลม (Blower)
 • เครื่องเป่าลม (Blower) แบบเดิมที่ใช้อยู่ในโรงงาน อย่างเช่น โรงงานผลิตอาหารส่วนใหญ่เปิดทำงานในสถานที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง กินไฟมาก และใช้เวลาในการบำรุงรักษา อีกทั้งยังมีเสียงและการสั่นสะเทือนมาก จึงไม่เป็นมิตรกับคนและสิ่งแวดล้อมมากนัก

ข้อดีของเครื่องเป่าลมเทอร์โบ (Turbo Blower)

ข้อดีของเครื่องเป่าลมเทอร์โบ (Turbo Blower)

เปรียบกับเครื่องเป่าลม (Blower) แบบเดิม

เปรียบกับเครื่องเป่าลม (Blower) แบบเดิม

CONTACT

 • tel027308440-41
 • fax027308442
 • E-MAIL
CONTACT US

ผู้ร่วมหุ้นทางธุรกิจ PARTNER

 • Delnnets
 • TOSHIBA
 • ELMO TECH
 • Himawari
 • SMAC
 • NIINUMA
 • NTEC
 • TALESUN
 • Green Earth
 • SMARDT
 • Neuros

รับสมัครผู้ร่วมหุ้นทางธุรกิจ LOOKING FOR PARTNERS

เรากำลังรับสมัครผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน